Działalność KN TS PWI

 

Towarzystwo zostało stworzone w celu podnoszenia i rozwoju wiedzy merytorycznej studentów, związanej z prawem własności intelektualnej oraz dziedzinami pokrewnymi.

 

Jednym z celów koła jest wyjście z inicjatywą do studentów innych uczelni, których działalność jest związana z dziedzinami, które leżą bezpośrednio w polu zainteresowań Koła. Są to m.in. szerokopojęci twórcy, czyli artyści, rzeźbiarze, malarze, aktorzy, czy wynalazcy.

 

Zadania koła opierają się w dużej mierze na wykorzystywaniu zdobytej wiedzy w praktyce, oraz edukowaniu innych osób, dla których tematyka praw na dobrach niematerialnych jest niezbędna dla lepszego rozwoju ich działalności artystycznej, badawczej, czy naukowej.

 

Towarzystwo chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodych twórców i poprzez wspólne spotkania oraz sympozja podpowiadać im, w jaki sposób powinni oni chronić swoje interesy, w przypadku zawierania umów dotyczących wynalazku, czy dzieła artystycznego.

 

Towarzystwo chce czynnie współpracować z kołami naukowymi, specjalizującymi się w tematyce praw na dobrach niematerialnych z innych uczelni w kraju. Współpraca może polegać na organizacji wspólnych sympozjów i konferecji, włączeniu się do badań naukowych, polegających m.in. na wywiadzie środowiskowym z przedsiębiorstwami innowacyjnymi, które mogą posłużyć do budowania statystyk, które będą przydatne instytucjom państwowym do tworzenia projektów aktów normatywnych.