Misją naszego Koła Naukowego jest wykorzystywanie prawa własności intelektualnej w praktyce, z tego powodu pomagamy przy realizacji projektów koordynowanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, oraz samodzielnie, lub w porozumieniu z innymi kołami naukowymi wykonujemy prace badawczo – rozwojowe. Nie mamy sztywnych wymogów dotyczących otrzymania członkostwa w kole. Aby zasilić nasze szeregi wystarczy aktywnie brać udział w pracach koła i realizować otrzymane granty. Serdecznie zapraszamy! :-)