Michał Barycki - Przewodniczący

Maciej Dubel - Sekretarz, Zastępca

Maciej Juzoń - Skarbnik, Zastępca